Algemene voorwaarden

Afscheidshuys Goossenaerts handelt onder Afscheidshuys Goossenaerts bv met ondernemingsnummer BE 0419.910.327.

Zetel: Theo Verellenlaan 71 – 2990 Wuustwezel
Telefoon: 03 663 01 25 | e-mail: info@afscheidshuys.be

Verkoopsvoorwaarden:

Voor iedere rekening die op de vervaldag niet betaald is, zal van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 1% per maand worden aangerekend, vanaf de veertiende dag van de factuurdatum.
Indien men juridisch ongerechtvaardigd in gebreke blijft met de betaling op de vervaldag, zal de schuld bovendien van rechtswege met 18% van het bedragder factuur worden verhoogd, met een minimum van 50 euro.

Klachten dienen gedaan te worden binnen de 8 dagen schriftelijk.

De geleverde goederen en materialen blijven eigendom van de verkoper zolang ze niet volledig zijn betaald.
Alleen de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd bij eventuele betwistingen.
Aanmaningkosten zijn ieder geval ten laste van de klant.